W trakcie zajęć omówione zostaną współczesne tendencje w zakresie przemian systemu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz funkcjonalne następstwa oddziaływania systemu edukacji na rozwój dziecka. Zostanie także przeprowadzona krytyczna analiza systemów wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijana będzie gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy z dzieckiem i rodziną dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością.