Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnym modelem wczesnego wspierania rozwoju dziecka oraz obowiązującymi standardami i zaleceniami. Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia: koncepcja wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji; standardy wczesnego wspomagania rozwoju i rekomendacje The European Association on Early Childhood Intervention; model wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji uwzględniający środowisko rodzinne dziecka zagrożonego niepełnosprawnością; organizacja opieki nad małym dzieckiem w Polsce.