Treści programowe

Poznanie rodziny - analiza strategii, technik i narzędzi badawczych.
Metodyka pracy środowiskowej z rodziną dziecka zagrożonego lub z niepełnosprawnością.
Kształtowanie relacji wewnątrz rodziny: więź emocjonalna, spójność rodziny, adaptacja do sytuacji, elastyczność w przystosowaniu się rodziny, budowa wzajemnego zaufania, autonomia i integracja przy poszanowaniu indywidualności każdego członka rodziny.