Kurs Matematyka grupa techniczono-inżynieryjna dla słuchaczy CJKP. Kurs ten jest realizowany raz w tygodniu (2 godz.) w semestrze letnim 2022/2023.

Kurs Matematyka grupa I biol-chem jest przeznaczony dla grupy I biologiczno - chemicznej słuchaczy CJKP.  Kurs ten jest realizowany raz w tygodniu (2 godz.) w semestrze zimowym 2021/2022.