Letni stacjonarny kurs NAWA 2023Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

   

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 The Polish Language and Culture Centre for Polish People from Abroad and Foreigners
 

 

Koordynator projektu: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS


"Letni kurs  języka i kultury polskiej  - NAWA 2023" trwa od 3-23 lipca 2023

Celem kursu jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym.

Program Letniego kursu NAWA Program kursu obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego (45 godzin), wykłady dotyczące polskiej historii, kultury i literatury (30 godzin) oraz zajęcia dodatkowe i integracyjne.


Na wszystkich zajęciach będzie sprawdzana lista obecności.


UWAGA PROWADZĄCY!

LISTA OBECNOŚCI  - arkusz należy uzupełniać po każdych zajęciach (dostęp do arkusza jest po zalogowaniu się do Usługi Office 365 w formacie: loginusos@office.umcs.pl)