W tym miejscu nauczyciele CJKP mogą zakładać własne obszary/kursy i testować w nich funkcjonalności platformy i dostępne narzędzie dydaktyczne.