Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi pracy dydaktycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy zajęć poznają strukturę organizacyjną w polskim systemie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnościami. Rozważą związek wartości z doborem celów uczenia i nauczania, wychowania, specyfiką doboru treści programowych, formami i zasadami pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacji. Dodatkowo uczestnicy zajęć poznają rozwiązania prawne oraz wynikające z praktyki pedagogicznej związane z ocenianiem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.